dịch vụ quản trị và chăm sóc website
dịch vụ quản trị và chăm sóc website

Gói phổ thông

Tháng

3.000.000 VND

 1. Kiểm tra website hằng ngày
 2. Cài đặt Webmaster tool
 3. Cài đặt Google Analytic
 4. Viết bài chuẩn SEO (5 bài SEO)
 5. Quảng bá website/ Forum (5 Website Forum)
 6. Lỗi liên kết và khắc phục
 7. Đăng bài theo yêu cầu (8 bài)
 8. Tạo chat Online
 9. Thiết kế 1 Banner website
 10. Tích hợp nút kêu gọi
Gửi yêu cầu

Gói Vip 01

Tháng

5.000.000 VND

 1. Kiểm tra website hằng ngày
 2. Cài đặt Webmaster tool
 3. Sao lưu dữ liệu
 4. Cài đặt Google Analytic
 5. Viết bài chuẩn SEO (5 bài SEO)
 6. Quảng bá website / Forum (10 website forum)
 7. Lỗi liên kết và khắc phục
 8. Đăng bài theo yêu cầu (20 bài)
 9. Thiết kế Banner website (2 banner)
 10. Tạo chat Online
 11. Tích hợp nút kêu gọi
Gửi yêu cầu

Gói Vip 02

Tháng

6.800.000 VND

 1. Kiểm tra website hằng ngày
 2. Cài đặt Webmaster tool
 3. Cài đặt Google Analytic
 4. Sao lưu dữ liệu
 5. Viết bài chuẩn SEO (5 bài SEO)
 6. Quảng bá website / forum (20 website forum)
 7. Lỗi liên kết và khắc phục
 8. Đăng bài theo yêu cầu (40 bài)
 9. Thiết kế Banner website (4 banner)
 10. Tạo chat Online
 11. Nghiên cứu bộ từ khóa SEO
 12. Tích hợp nút kêu gọi
Gửi yêu cầu
Bảng giá quản trị và chăm sóc website

Trên đây là bảng giá dịch vụ quản trị và chăm sóc website tại Bình Dương, uy tín, chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Liên hệ Giao diện website
0785.058.678